EID BETONG AS sin logo

OM OSS

ETABLERT I 2011


Eid Betong AS var etablert sommaren 2011, mellom anna av entrepenørfirmaet AS NORSAND, og driv med produksjon og utkøyring av ferdigblanda betong. Per dags dato er vi 5 tilsette med ei god samla erfaring innan sand, sement og betong-arbeid.

Steinar Aabrekk

STEINAR AABREKK

Produksjonsansvarlig

E-post: steinar@eidbetong.no

Telefon: 952 40 912

Ingvild Anna Løset

INGVILD ANNA LØSET

Regnskap og økonomi

E-post: ingvild@eidbetong.no

Telefon: 473 75 151

Toralf Halnes

TORALF HALNES

Betongbilsjåfør og pumpeoperatør

E-post: toralf@eidbetong.no

Telefon: 913 14 939

Svein Vedvik

Dagleg leiar

E-post: svein.vedvik@norsand.no

Telefon: 975 92 138

SVEIN VEDVIK

EID BETONG GARANTERAR KVALITET, SERVICE OG GOD PRIS

VÅR SAMARBEIDSPARTNER

AS NORSAND sin logo

AS Norsand er samarbeidspartner og medeigar i Eid Betong. Dei produserar ei rekke massetypar av sprengstein samt naturlege sandførekomstar.